Kontakt

Bellis Pharma Sp. z o.o.

ul. Samuela B. Lindego 1c, 30-148 Kraków


NIP: 792-229-46-05
Nr KRS 0000616059
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego